THOMAS LYKKE PEDERSEN

Født 7. februar 1962 blev borgmester i Fredensborg Kommune 1. januar 2010 , valgt for Socialdemokratiet.

Thomas blev student fra Rungsted Gymnasium i 1981 og har bl.a. arbejdet som marketingkoordinator i Dansk Energi.

Thomas har været byrådsmedlem siden 1986, i perioden 2006-2009 som 2. viceborgmester og formand for Børneudvalget. Efter kommmunalvalget 2009 konstituerede han sig med Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre.

KÆRE BORGER I FREDENSBORG KOMMUNE

Socialdemokraterne har i et bredt samarbejde med byrådet opnået mange flotte resultater. Vi har nu en sund drift og økonomi, over 200 millioner kr. i kommunekassen, vi har driftsoverskud og er gældfri i 2027. Du skal være tryg, når det handler om kvaliteten i Kommunens service, uanset om det gælder ældreomsorg, borgerinddragelse, vores skoler, kultur og Idræt, natur og byplanlægning eller kvaliteten i vore daginstitutioner. Kriminaliteten er faldende – det lange seje træk begynder at virke. Vi skal trygt kunne færdes alle steder i vort lokalsamfund.

Vi kan glæde os over nyt Idrætscenter i Humlebæk, nyt atletik stadion i Fredensborg, planlagt ny svømmehal i Nivå, klimatilpasnings-projekt og nyt byens hus samt planlagt Gymnastikkens hus i Kokkedal. Vi fortsætter som frikommune og ønsker at være innovative og tænke nyt til gavn for borgerne.

Socialdemokraternes mange kandidater er alle aktive i kommunens foreningsliv. Jeg kender dem personligt. Stem på den kandidat, der vil arbejde for de politiske områder, som du finder er vigtig for, at Fredensborg Kommune fortsat kan være en af landets bedste.

Som borgmester ønsker jeg at arbejde for:
• At Fredensborg forsat skal være en innovativ og udviklingsorienteret frikommune.
• At Fredensborg Kommune skal være en af Nordsjællands bedste arbejdspladser.
• At visionerne i projekt fremtidens Fredensborg Kommune gennemføres, herunder en svømmehal i Nivå.
• At vi forsat skal være en toneangivende klima og energivenlig kommune.
• At man trygt skal kunne blive ældre i Fredensborg kommune.
• Vi skal fortsat styrke vedligeholdelsen af vore veje, cykel- og gangstier.
• Vi skal fortsætte med at styrke indsatsen mod utryghed, kriminalitet og uro i udsatte boligområder.
• Fredensborg Kommune skal have Danmarks laveste ungdomsarbejdsløshed.

Din stemme er vigtig, hvis vi fortsat skal have en god kommune Thomas Lykke Pedersen, Borgmester
August 2017

KONTAKT THOMAS

Telefon: 72 56 51 90

Send Mail